Sélecteur de Couleur pour HTML et CSS
Sélecteur de Couleur. Trouver cette couleur parfaite avec notre sélecteur de couleur et de découvrir de belles harmonies de couleurs, teintes, nuances et de tons; entrée Hex codes de couleurs, les valeurs RGB et HSL, et générer du HTML, CSS et styles de SCSS.

HEX value :


Nom de couleur Exemple HTML Composantes (rouge, vert, bleu)
Hexadécimal Décimal
AliceBlue   #f0f8ff F0 F8 FF 240 248 255
AntiqueWhite   #faebd7 FA EB D7 250 235 215
Aqua   #00ffff 00 FF FF 0 255 255
Aquamarine   #7fffd4 7F FF D4 127 255 212
Azure   #f0ffff F0 FF FF 240 255 255
Beige   #f5f5dc F5 F5 DC 245 245 220
Bisque   #ffe4c4 FF E4 C4 255 228 196
Black   #000000 00 00 00 0 0 0
BlanchedAlmond   #ffebcd FF EB CD 255 235 205
Blue   #0000ff 00 00 FF 0 0 255
BlueViolet   #8a2be2 8A 2B E2 138 43 226
Brown   #a52a2a A5 2A 2A 165 42 42
BurlyWood   #deb887 DE B8 87 222 184 135
CadetBlue   #5f9ea0 5F 9E A0 95 158 160
Chartreuse   #7fff00 7F FF 00 127 255 0
Chocolate   #d2691e D2 69 1E 210 105 30
Coral   #ff7f50 FF 7F 50 255 127 80
CornflowerBlue   #6495ed 64 95 ED 100 149 237
Cornsilk   #fff8dc FF F8 DC 255 248 220
Crimson   #dc143c DC 14 3C 220 20 60
Cyan   #00ffff 00 FF FF 0 255 255
DarkBlue   #00008b 00 00 8B 0 0 139
DarkCyan   #008b8b 00 8B 8B 0 139 139
DarkGoldenrod   #b8860b B8 86 0B 184 134 11
DarkGray   #a9a9a9 A9 A9 A9 169 169 169
DarkGreen   #006400 00 64 00 0 100 0
DarkKhaki   #bdb76b BD B7 6B 189 183 107
DarkMagenta   #8b008b 8B 00 8B 139 0 139
DarkOliveGreen   #556b2f 55 6B 2F 85 107 47
DarkOrange   #ff8c00 FF 8C 00 255 140 0
DarkOrchid   #9932cc 99 32 CC 153 50 204
DarkRed   #8b0000 8B 00 00 139 0 0
DarkSalmon   #e9967a E9 96 7A 233 150 122
DarkSeaGreen   #8fbc8f 8F BC 8F 143 188 143
DarkSlateBlue   #483d8b 48 3D 8B 72 61 139
DarkSlateGray   #2f4f4f 2F 4F 4F 47 79 79
DarkTurquoise   #00ced1 00 CE D1 0 206 209
DarkViolet   #9400d3 94 00 D3 148 0 211
DeepPink   #ff1493 FF 14 93 255 20 147
DeepSkyBlue   #00bfff 00 BF FF 0 191 255
DimGray   #696969 69 69 69 105 105 105
DodgerBlue   #1e90ff 1E 90 FF 30 144 255
FireBrick   #b22222 B2 22 22 178 34 34
FloralWhite   #fffaf0 FF FA F0 255 250 240
ForestGreen   #228b22 22 8B 22 34 139 34
Fuchsia   #ff00ff FF 00 FF 255 0 255
Gainsboro   #dcdcdc DC DC DC 220 220 220
GhostWhite   #f8f8ff F8 F8 FF 248 248 255
Gold   #ffd700 FF D7 00 255 215 0
Goldenrod   #daa520 DA A5 20 218 165 32
GreenYellow   #adff2f AD FF 2F 173 255 47
Honeydew   #f0fff0 F0 FF F0 240 255 240
HotPink   #ff69b4 FF 69 B4 255 105 180
IndianRed   #cd5c5c CD 5C 5C 205 92 92
Indigo   #4b0082 4B 00 82 75 0 130
Ivory   #fffff0 FF FF F0 255 255 240
Khaki   #f0e68c F0 E6 8C 240 230 140
Lavender   #e6e6fa E6 E6 FA 230 230 250
LavenderBlush   #fff0f5 FF F0 F5 255 240 245
LawnGreen   #7cfc00 7C FC 00 124 252 0
LemonChiffon   #fffacd FF FA CD 255 250 205
LightBlue   #add8e6 AD D8 E6 173 216 230
LightCoral   #f08080 F0 80 80 240 128 128
LightCyan   #e0ffff E0 FF FF 224 255 255
LightGoldenrodYellow   #fafad2 FA FA D2 250 250 210
LightGreen   #90ee90 90 EE 90 144 238 144
LightGrey   #d3d3d3 D3 D3 D3 211 211 211
LightPink   #ffb6c1 FF B6 C1 255 182 193
LightSalmon   #ffa07a FF A0 7A 255 160 122
LightSeaGreen   #20b2aa 20 B2 AA 32 178 170
LightSkyBlue   #87cefa 87 CE FA 135 206 250
LightSlateGray   #778899 77 88 99 119 136 153
LightSteelBlue   #b0c4de B0 C4 DE 176 196 222
LightYellow   #ffffe0 FF FF E0 255 255 224
Lime   #00ff00 00 FF 00 0 255 0
LimeGreen   #32cd32 32 CD 32 50 205 50
Linen   #faf0e6 FA F0 E6 250 240 230
Magenta   #ff00ff FF 00 FF 255 0 255
MediumAquamarine   #66cdaa 66 CD AA 102 205 170
MediumBlue   #0000cd 00 00 CD 0 0 205
MediumOrchid   #ba55d3 BA 55 D3 186 85 211
MediumPurple   #9370db 93 70 DB 147 112 219
MediumSeaGreen   #3cb371 3C B3 71 60 179 113
MediumSlateBlue   #7b68ee 7B 68 EE 123 104 238
MediumSpringGreen   #00fa9a 00 FA 9A 0 250 154
MediumTurquoise   #48d1cc 48 D1 CC 72 209 204
MediumVioletRed   #c71585 C7 15 85 199 21 133
MidnightBlue   #191970 19 19 70 25 25 112
MintCream   #f5fffa F5 FF FA 245 255 250
MistyRose   #ffe4e1 FF E4 E1 255 228 225
Moccasin   #ffe4b5 FF E4 B5 255 228 181
NavajoWhite   #ffdead FF DE AD 255 222 173
Navy   #000080 00 00 80 0 0 128
OldLace   #fdf5e6 FD F5 E6 253 245 230
Olive   #808000 80 80 00 128 128 0
OliveDrab   #6b8e23 6B 8E 23 107 142 35
Orange   #ffa500 FF A5 00 255 165 0
OrangeRed   #ff4500 FF 45 00 255 69 0
Orchid   #da70d6 DA 70 D6 218 112 214
PaleGoldenrod   #eee8aa EE E8 AA 238 232 170
PaleGreen   #98fb98 98 FB 98 152 251 152
PaleTurquoise   #afeeee AF EE EE 175 238 238
PaleVioletRed   #db7093 DB 70 93 219 112 147
PapayaWhip   #ffefd5 FF EF D5 255 239 213
PeachPuff   #ffdab9 FF DA B9 255 218 185
Peru   #cd853f CD 85 3F 205 133 63
Pink   #ffc0cb FF C0 CB 255 192 203
Plum   #dda0dd DD A0 DD 221 160 221
PowderBlue   #b0e0e6 B0 E0 E6 176 224 230
Red   #ff0000 FF 00 00 255 0 0
RosyBrown   #bc8f8f BC 8F 8F 188 143 143
RoyalBlue   #4169e1 41 69 E1 65 105 225
SaddleBrown   #8b4513 8B 45 13 139 69 19
Salmon   #fa8072 FA 80 72 250 128 114
SandyBrown   #f4a460 F4 A4 60 244 164 96
SeaGreen   #2e8b57 2E 8B 57 46 139 87
Seashell   #fff5ee FF F5 EE 255 245 238
Sienna   #a0522d A0 52 2D 160 82 45
Silver   #c0c0c0 C0 C0 C0 192 192 192
SkyBlue   #87ceeb 87 CE EB 135 206 235
SlateBlue   #6a5acd 6A 5A CD 106 90 205
SlateGray   #708090 70 80 90 112 128 144
Snow   #fffafa FF FA FA 255 250 250
SpringGreen   #00ff7f 00 FF 7F 0 255 127
SteelBlue   #4682b4 46 82 B4 70 130 180
Tan   #d2b48c D2 B4 8C 210 180 140
Teal   #008080 00 80 80 0 128 128
Thistle   #d8bfd8 D8 BF D8 216 191 216
Tomato   #ff6347 FF 63 47 255 99 71
Turquoise   #40e0d0 40 E0 D0 64 224 208
Violet   #ee82ee EE 82 EE 238 130 238
Wheat   #f5deb3 F5 DE B3 245 222 179
White   #ffffff FF FF FF 255 255 255
WhiteSmoke   #f5f5f5 F5 F5 F5 245 245 245
Yellow   #ffff00 FF FF 00 255 255 0
YellowGreen   #9acd32 9A CD 32 154 205 50